PAMETNA GUJA

MNOŽENJE SA 7

Naučite i vježbajte množenje s brojem 7 kroz zabavu i igru.

7
.
_
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI DRUGI ČINILAC

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...