PAMETNA GUJA

SABIRANJE

Naučite i vježbajte sabiranje kroz zabavu i igru.

_
+
_
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI PRVI SABIRAK

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...