PAMETNA GUJA

MNOŽENJE SA 2

Naučite i vježbajte množenje s brojem 2 kroz zabavu i igru.

2
.
_
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI DRUGI ČINILAC

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...