PAMETNA GUJA

MNOŽENJE SA 10

Naučite i vježbajte množenje s brojem 10 kroz zabavu i igru.

10
.
_
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI DRUGI ČINILAC

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...