PAMETNA GUJA

MNOŽENJE SA 3

Naučite i vježbajte množenje s brojem 3 kroz zabavu i igru.

3
.
_
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI DRUGI ČINILAC

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...