PAMETNA GUJA

ODUZIMANJE

Naučite i vježbajte oduzimanje kroz zabavu i igru.

_
-
_
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI UMANJILAC

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...