PAMETNA GUJA

APLIKACIJA PAMETNA GUJA

Pametna guja istovremeno je alat i igra koja će pomoći najmlađim učenicima da uspješno savladaju osnove matematike.

Sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje su osnovni elementi i temelji bez kojih bilo koji dalji rad i matematički razvoj neće donijeti očekivani napredak.

Aplikacija koju smo dizajnirali i kreirali pomoći će da se prevaziđe ta početna prepreka.

INSPIRACIJA I IDEJA

Tokom 40 godina rada u školi, nastavnik Adam Alković definisao je i prilagođavao metode za učenje osnovnih aritmetičkih operacija, prije svega iz dva razloga:

  • tako da učenici mogu brzo i lako savladati temelje bez kojih ne mogu napredovati
  • kako bi sebi otvorio put za lakši i brži rad na svim sljedećim nastavnim sadržajima

U tekstu Osnovne računske operacije kao temelj znanja matematike, nastavnik Alković opisuje način rada i način na koji su učenici reagovali na metode što smo u Pametnoj guji prilagodili za novo doba računara i mobilnih uređaja.

REALIZACIJA

U mnoštvu tehnologija i mogućnosti koje nam se nude u posljednje vrijeme, zbog veće dostupnosti, ali i brzine izrade, Pametna guja realizovana je kao veb aplikacija.

Bez obzira na to što smo u početku, plan za dalji razvoj postoji i osmišljen je u više pravaca:

  • dodavanje novih funkcija
  • proširenje na neke druge široko dostupne platforme
  • povećanje interakcije korisnika

I naravno, postoje neke ideje koje ćemo za sada ostaviti za nas.

 

Pročitaj više:

Izaberi Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...