PAMETNA GUJA

SABIRANJE SA 9

Naučite i vježbajte sabiranje s brojem 9 kroz zabavu i igru.

9
+
_
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI DRUGI SABIRAK

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...