PAMETNA GUJA

SABIRANJE SA 3

Naučite i vježbajte sabiranje s brojem 3 kroz zabavu i igru.

3
+
_
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI DRUGI SABIRAK

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...