PAMETNA GUJA

SABIRANJE SA 8

Naučite i vježbajte sabiranje s brojem 8 kroz zabavu i igru.

8
+
_
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI DRUGI SABIRAK

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...