PAMETNA GUJA

ODUZIMANJE SA 8

Naučite i vježbajte oduzimanje s brojem 8 kroz zabavu i igru.

_
-
8
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI UMANJENIK

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...