PAMETNA GUJA

ODUZIMANJE SA 10

Naučite i vježbajte oduzimanje s brojem 10 kroz zabavu i igru.

_
-
10
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI UMANJENIK

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...