PAMETNA GUJA

ODUZIMANJE SA 5

Naučite i vježbajte oduzimanje s brojem 5 kroz zabavu i igru.

_
-
5
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI UMANJENIK

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...