PAMETNA GUJA

DIJELJENJE SA 6

Naučite i vježbajte dijeljenje s brojem 6 kroz zabavu i igru.

_
:
6
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI DIJELJENIK

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...