PAMETNA GUJA

DIJELJENJE SA 5

Naučite i vježbajte dijeljenje s brojem 5 kroz zabavu i igru.

_
:
5
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI DIJELJENIK

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...