PAMETNA GUJA

DIJELJENJE SA 2

Naučite i vježbajte dijeljenje s brojem 2 kroz zabavu i igru.

_
:
2
=
__
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK
UPIŠI BROJ I KLIKNI OK

MOLIMO SAČEKAJ MALO...

IZABERI DIJELJENIK

Promijeni Računsku Operaciju

MOLIMO SAČEKAJ MALO...